Cykelleder i Ramundberget

Här finns information om cykellederna ni når från liften, svårighetsgrader samt en karta över vår cykelpark. Hitta din nivå och favoritled!

  Lillramis teknikområde
Passar de minsta cyklisterna, här hittar de balans och självförtroende på sina cyklar.

 Mickelinas kortbana
Placerad uppe vid restaurang Tusenpå en nivå anpassad för yngre barn. 

 Helagsflytet
En 4 kilometer lång flowig led, utmed Helagsflytet finns det flera fina utkiks- och rastplatser.

 Storskarven
En led i något brantare terräng, med små hopp och många härliga svängar, leden startar från Fjällgårdsbanans topp. 

 Axhögen
En lite mer teknisk blå led i fjällbjörkskogen med härliga hopp och drops som ansluter till Helagsflytet. Axhögen utgår ifrån Restaurang Tusen.

 

 Gammelgruvbacken
En snirklig led under Fjällgårdsbanan som till en viss del går i ravinen, med roliga doserade kurvor.

 Skarsfallet
Skarsfallet har en del mindre hopp och träkonstruktioner samt en hel del sköna slalomkurvor. Perfekt för dig som vill prova på något lite svårare än de gröna lederna.

 Slänggungan

En snirklig blå led som startar från Helagsflytet. Här är utmaningen att behålla flowet genom ett gäng skarpa kurvor.

 Röstvålen
Härliga svängar i fjällskogen vid ravinens kant. Kanske hör du glada hejarop från liften eller så är du för koncentrerad på att hitta bästa linjen in i nästa kurva. 

 Tusenfallet
Startar vid liften och följer terrängen ner i sköna kurvor, avslutas med rullbara hopp precis ovanför Restaurang Tusen, en härlig blå led på kalfjället.

 

 Tusens teknikbana blå

Teknikbana med en del tekniska klurigheter, du bör klara av gröna leder för att prova den här.

  Ösjöfallet

En röd led som startar i början av Skarsfallet. Leden har en bra fallhöjd med sköna kurvor och drops.

 Tusens teknikbana röd
En lite svårare teknikbana med en stenkista och en wallride med ett knepigt insteg.

 Mittåkläppen
En handgrävd stig med naturliga hinder riktigt skoj för den mer erfarna cyklisten. 

 Tusenslingan
En vacker crosscountryled på kalfjället för alla åldrar, leden går förbi kvarnbäckstjärnen där du kan ta ett dopp. 

 Kvarnbäcksleden
En kombinerad vandrings-och cykelled med milslånga vyer. En liten ansträngning för att ta sig upp mot Osthangstoppen och sedan väntar en härlig stig som slutar utför förbi Osthangsklippan.

Karta över vår cykelpark

Färger och svårighetsgrad på leder

 Gröna leder
De gröna lederna är lättast och deras tydligaste karaktärsdrag är ett lugnt "flow" genom hela leden, de är byggda för att passa unga som gamla.

 Blå leder
De blå lederna är lite mer utmanande och kräver mer av cyklisten, de har tvärare kurvor och brantare lutning. De blå lederna rekommenderas inte för nybörjare, utan är till för dem som redan behärskar de gröna lederna och önskar mer teknisk åkning.

 Röda leder
De röda lederna innehåller än brantare lutning, större dropp och naturliga stenar vilket kräver en bättre teknik av cyklisten. De här lederna rekommenderas för de som behärskar de blå lederna och som vill ha en större utmaning. 

 Orangea leder
De orangea lederna är kombinerade vandrings- och cykelleder. Här visar man hänsyn till alla som befinner sig på stigen, de här lederna kräver generellt mer trampande av cyklisten.