Frostig vintervy över Ramundbergets dalgång

Avfall och källsortering i fjälldalen

För att ta hand om den unika fjällmiljön visar vi hänsyn till naturen. Alla gäster och besökare tar hand om de egna soporna i dalgången, längs vägar och på fjället.

Brännbara hushållsopor

I Ramundberget finns containrar för i brännbara sopor i respektive boendeområde, se nedan eller på  boendekartan

Västhang: 

Vid vändplanen strax efter barnens skid- och lekområde Lillramis eller vid skoterparkeringen längre ner vid vägens slut. 

Fjällängen och Gruvgården

Vid vägen upp emot Gruvgårdens område, containern står på vänster sida i början av området.

Skarsvallen

Containern på parkeringen vid Skarsvallen (100 meter från miljöstationen mot Ljusnan).

Osthangsbyn och Kvarnbäcksbyn

Container längs på-/avfarten till stora vägen.

Campingen

Container nedanför campingens servicehus.

Källsortering vid Skarsvallen

Källsortering för glas, metall, pappersförpackningar, tidningar, plastförpackningar samt batteriholk i miljöstationen finns vid området Skarsvallen (200 meter österut på vänster sida vägen från Fjällgårdstorget/200 meter före Fjällgårdstorget på höger sida av vägen). Här finns också avsedd plats för aska från kaminer/öppna spisar.

Tänk på..

Tänk på att vi befinner oss mitt i naturen där vilda djur också rör sig - lämna inte sopor stående utomhus! Lämna inte heller något kvar när du är ute i vår vackra fjälllmiljö.